Nieuws

Professionele werkplaats De STAP naar gezonder, locatie Tongelre

Binnen DE STAP naar gezonder staan gezondheid, welzijn én gedrag centraal. Binnen De STAP naar gezonder werken we daarom op diverse manieren samen met bewoners, professionals en organisaties aan gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving.

De deelnemers aan de professionele werkplaats zijn actief in stadsdeel Tongelre. Dit stadsdeel ligt ten oosten van het centrum. Tongelre is een hele diverse wijk met een multiculturele bevolking.

Wie vormen de professionele werkplaats in Tongelre?
Studenten van Fontys en Summa van diverse opleidingen, bewoners en professionals van WIJeindhoven, zorgorganisatie Stroomz, basisschool ’t Karregat etc. De studenten volgen opleidingen als Sociaal Werk, HRM, Toegepaste Psychologie, Fysiotherapie, Verpleegkunde en de master HAP. Sommige studenten lopen stage, andere doen een project voor hun minor of studeren af. Er is veel mogelijk!

Wat doen we binnen de professionele werkplaats in Tongelre?
We trekken op met wijkbewoners, professionals en organisaties, stemmen af met hen en sluiten aan bij hun ideeën en behoeften. Zij kennen de wijk immers het best. Zo leveren we bijdragen aan initiatieven rondom sociaal contact, duurzaamheid, armoede, welzijn op recept, de burendag, de naschoolse opvang etc. en zijn we van betekenis voor de wijk en haar bewoners.

Het afgelopen jaar hebben studenten zich onder andere bezig gehouden met een weggeefwinkel in de wijk, ondersteuning geboden bij taallessen, een bijdrage geleverd aan de kerstmarkt van de basisschool en een project uitgevoerd binnen kledingruilatelier Awesome.

Waar vind je ons?
Op hele verschillende plekken in de wijk. Op woensdagochtend zijn we in ieder geval met z’n allen bij #Awesome in de Bloemfonteinstraat, nummer 62. Verder is het afhankelijk van het project of de opdracht. Het groepje dat met de gezonde school bezig is, is bijvoorbeeld regelmatig te vinden in basisschool ’t Karregat.

Wil jij je inzetten voor gelijke kansen van groepen mensen en heeft gezondheid en welzijn jouw interesse?
Bel of mail ons dan of zoek ons eens op in de wijk!

Lydia van Dinteren
06 2386 1514, bruggenbouwer Fontys
l.vandinteren@fontys.nl

Michel Frijters
06 3167 5586, Summa in de Buurt
mem.frijters@summacollege.nl