Organisaties

Samenwerken met Summa in de Buurt: graag!

Summa in de Buurt werkt graag samen met Eindhovense organisaties die actief zijn in het sociaal-maatschappelijk veld. Dat kunnen formele organisaties zijn zoals WIJeindhoven, Viedome, Gemeente Eindhoven en Ontmoet en Groet. Dat kunnen ook informele organisaties zijn zoals buurtorganisaties en enthousiaste wijkcomités.

We kunnen organisaties helpen bij de invulling van hun behoeften rondom hulpbehoevende wijkbewoners of cliënten. We bieden diverse mogelijkheden in ons eigen Summa in de Buurt ontmoetingscentrum aan de Willem de Rijkelaan. Daarnaast zetten we samen projecten op rond specifieke thema’s zoals: sociaal isolement doorbreken, praktische hulp in het huishouden en ict-vaardigheid.

Ik wil samenwerken
Werk je bij een maatschappelijke organisatie of heb je ideeën voor een project of samenwerking? Neem dan contact op.

Verantwoordelijk werk
In onze projecten verzorgen studenten van de opleiding Summa Zorg & Welzijn een deel van de taken. Dit biedt hen een hoogwaardige praktijkomgeving waarin zij realistisch leren en ervaring opdoen met de diverse aspecten van het zorg- en welzijnswerk. De veilige leeromgeving van de student staat hierbij centraal, gewaarborgd door de begeleidende docent.

Uiteraard verzorgen wij onze dienstverlening onder begeleiding van ervaren professionals. Summa in de Buurt hanteert voor iedere medewerker en samenwerkingspartner een verantwoorde werkwijze conform de geldende beroepscodes:

  • Beroepscode voor professionals in het sociaal werk, BPSW, 2021
  • Beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, 2015

De beroepscodes maken duidelijk op welke waarden het werk van professionals steunt en welke normen daarbij in acht worden genomen. Belangrijke waarden zijn onder meer: betrouwbaarheid, respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden en respect voor de autonomie van de zorgvrager.