Huisbezoek

Studenten gaan bij de inwoners thuis op huisbezoek om de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten: Regie op eigen leven. Dit is in samenwerking met WIJ Eindhoven. Onze studenten nemen niets over. We ondersteunen en sturen bij daar waar nodig. In het belang van de student(en) en hun onderwijsproces worden er doelen gesteld voor de bewoners (lange termijn en korte termijn doelen). Daarmee leren onze studenten goed reflecteren op hun eigen handelen en dat van de inwoner en om volgens een stappenplan te werken. Hiermee willen we bereiken dat de bewoner zoveel mogelijk als volwaardig burger mee kan draaien in de maatschappij. Middels deze vorm van stage krijgen studenten de kans om zich te ontwikkelen naar een startend professional. Er is een menukaart en handleiding ontwikkelt om inzichtelijk te krijgen welke inwoners geholpen kunnen worden.

Bent u verbinder of generalist bij WIJ Eindhoven? Neem dan contact op met : Danny Mikesz